Om Aircoil
https://www.aircoil.se/uploads/images/utvalda/utvald-bild_industribatterier.png

Industribatterier

Specialanpassade efter just dina specifikationer.

 
 
Kundanpassat för industrin

Aircoil erbjuder industribatterier specialanpassade efter dina specifikationer. Med snart femtio års erfarenhet finner vi, i nära dialog med dig som kund, batterier med rätt kvalitet, livslängd och ekonomi.

Ett bra batterival utgår alltid från en bra dialog.

Behovet är alltid utgångspunkten för ett bra batterival. Vi lyssnar noggrant till önskemålen och finner lösningar som uppfyller både dina och myndigheternas krav sett till kvalitet, livslängd, miljö och ekonomi.

Vi har genom åren utvecklat kundanpassade industribatterier för kunder inom de flesta
Industriella områden.

 • Skogsindustri
 • Stålindustri
 • Gruvindustri
 • Kraftindustri
 • Kemisk industri
 • Livsmedelsindustri

Dina krav, vår utgångspunkt

Vårt arbete påbörjas ofta redan i projekteringsstadiet där vi, utifrån dina och installationsmiljöns krav, leder dig till bästa kombinationen sett till material, funktion och utförande.

Ditt industribatteri ska ha en hög mekanisk hållbarhet och stå emot påfrestningar i samband med rengöring. Det måste klara höga tryck från luft och vätska och svara upp mot speciella täthetskrav.

Vid val av material måste vi även se till hur batteriet klarar korrosiva miljöer. En viktig del är också att utförande och dokumentation uppfyller speciella tillverkningsnormer.

Vi har lösningarna

Vi kan hjälpa dig med industribatterier för rördimensioner från Ø5 mm upp till Ø21mm. Vi har också alla tänkbara kombinationer av geometrier och lameller för optimalt resultat vid just ditt driftsfall.

Med kunskap och erfarenhet skapas speciallösningar för varje ändamål som exempelvis:

 • Förstärkta Cu-Al batterier för industriventilation och olika typer av torksystem
 • Ångbatterier för processindustrin
 • Batterier i varmgalvaniserat stål eller rostfritt/syrafast
 • Dubbelrörsbatterier för kraftindustrin
 • Batterier i koppar, förtent koppar eller titanbatterier för marin/offshore
 • Heresite- eller Aluver-behandling för korrosiva miljöer