Om Aircoil
https://www.aircoil.se/uploads/images/utvalda/rorvaxlare.png

Tubvärmeväxlare / plattvärmeväxlare

Aircoil erbjuder ett brett program av tubvärmeväxlare och plattvärmeväxlare i en rad olika utföranden.

 
 
Tubvärmeväxlare / plattvärmeväxlare

Tubvärmeväxlare och plattvärmeväxlare kan användas för köldmedium som kondensorer och förångare, men också inom industriella miljöer för värmeväxling mellan olika vätskor som t.ex vatten och olja. Aircoil erbjuder växlare i olika material, från stål till syrafast och kopparnickel.