Om Aircoil
https://www.aircoil.se/uploads/images/utvalda/utvald-bild_kylmedelkylare.png

Kylmedelkylare / luftkyld kondensor

 

Kundanpassad lösning för varje anläggning.

 
 
Kylmedelkylare / luftkyld kondensor

Aircoil kan erbjuda kundanpassade kylmedelkylare för varje anläggning där samtliga produkter dimensioneras i egna beräkningsprogram och optimeras sett till kapacitet, hållbarhet och pris.

Lång erfarenhet av mediekylning

Mediekylning är kanske det område vi på Aircoil arbetat allra längst med. Tekniken är väl beprövad och våra produkter har - med goda resultat - prövats i de flesta sammanhang.
Med en kylmedelkylare överförs värmen från din kylprocess till omgivande luft. En energibesparande, driftsäker och underhållsfri teknik som med utmärkt resultat kan tillämpas inom många områden, inte minst inom handel och industri.

Nödvändigt med ett brett utbud

Kraven på en kylmedelkylare är höga och variationerna stora mellan olika användningsområden. Vi har därför byggt upp ett heltäckande program i utföranden från 10 kW-2 000kW.

Erfarenhet och kompetens gör oss starka på specialtillämpningar liksom på alla nödvändiga tillbehör och påbyggnadskomponenter.

Rätt material, genomtänkt teknik

Materialvalen är viktiga då kylarna ska fungera även i tuffa miljöer. Produkterna erbjuds i helaluminium men också i rostfritt stål. Som standard levereras kylaren med ett hölje av varmförzinkad stålplåt, lamellpaket med kopparrör och aluminiumlameller.

Allt mer fokus läggs också på EC-motorer som ökar möjligheterna till varvtalsstyrning och ger en lägre energiförbrukning.

Våra kylmedelkylare är genomgående tysta och verkar inte störande på sin omgivning.