Om Aircoil

Vi väljer alltid den produkt och den tillverkare som är bäst för det behov kunden har.

 
 
Verksamhet

Aircoil är specialisten på kyla, värme och ventilation. Med erfarna medarbetare och ett heltäckande program av batterier, kylmedelkylare, fläktkonvektorer och andra värmeväxlande produkter, kan vi erbjuda lösningar optimerade för varje behov.

Produkter från de allra bästa

Sedan starten 1970 har vi samlat kunskap, erfarenhet och värdefulla kontakter med Europas ledande tillverkare av värmeväxlande produkter. Vi har noggrant handplockat de bästa inom våra specialområden batterier, kylmedelkylare och fläktkonvektorer. Stabila, pålitliga kvalitetsbolag vi vet är lika upptagna som vi själva av kvalitet, leveranssäkerhet och miljö.

Vi har medvetet valt att jobba med flera olika tillverkare för att garantera vårt oberoende. Vi behåller vår flexibilitet och kan vid varje tillfälle välja det bästa för just dig.

Kompetenta erfarna medarbetare

Nyckeln till vår framgång finns hos vår personal. Många av våra medarbetare har varit med länge och har en kunskap och erfarenhet som är svår att matcha. Att bolaget ägs av de anställda borgar för långsiktigt engagemang och god serviceanda.

Bred marknad

Du finner våra produkter i privata och offentliga miljöer men också inom industri och kommunikation. Våra kunder är industriföretag, aggregattillverkare, entreprenörer och producenter inom energisektorn. En viktig målgrupp är också påverkande aktörer som ingenjörsbyråer och konsulter.

Gemensamma nämnare för samtliga kunder är höga krav på kvalitet, smarta lösningar och leveranssäkerhet.

Affärsidé

Aircoil skall vara en fri och oberoende leverantör av produkter inom kyla, värme och ventilation från ledande tillverkare i Europa.

Vi skall erbjuda ett brett utbud av värmeväxlande och därtill relaterande produkter, med kundanpassade funktionslösningar.    

Vi vänder oss till tillverkande företag, industri och entreprenadföretag. Vi skall aktivt bearbeta konsulter.

Styrka

Långsiktiga affärsrelationer säkerställs genom:

 • hög servicegrad
 • stor termodynamisk kunskap
 • lång branscherfarenhet
 • gedigen kunskap om våra produkters användningsområden
 • engagemang och kontinuitet genom delägarskap
 • värmländskt kynne för gott affärsklimat
Samverkan
Vi är medlemmar av och stödjer
 
svenskventilation.se
 
kylimportorerna.se
Kvalitet och miljö

Vi ska aktivt arbeta för att finnas i främsta ledet inom vårt arbetsfält.
Vårt företag skall leva upp till myndigheters och omvärldens krav på kvalitet och miljöriktig verksamhet.

Vi skall medvetet arbeta med ständiga förbättringar inom kvalitet och miljö

Detta åstadkommer vi genom att:

 • hålla våra löften samt vara ärliga och pålitliga i vårt affärsuppträdande
 • ge god service och snabb reklamationshantering
 • skapa långsiktiga relationer med våra kunder, leverantörer och personal
 • hålla hög och jämn kvalitet på våra produkter och arbeta för ständig utveckling
 • aktivt bearbeta marknaden med energibesparande produkter
  tillsammans med våra kunder och leverantörer verka för miljöriktigt material i komponenter och emballage
 • verka för ett miljöriktigt transportsätt så långt som möjligt
 • arbeta med källsortering och energisparande insatser


Vi är ISO-certifierade enligt 9001:2015 och 14001:2015

Copyright och personuppgifter

Policy för dokument och personuppgifter

 

Copyright

För allt material på Aircoil ABs hemsida gäller copyright. Du kan ladda ner produktblad med teknisk information och installationsanvisningar, drift och skötsel samt andra dokument. Dessa är för ditt eget bruk, så att du enkelt ska få den information du behöver. Däremot får du inte kopiera informationen och sprida den till andra utan en skriftlig tillåtelse från Aircoil. Detsamma gäller även övrigt innehåll på denna hemsida.

Personuppgifter

Du kan vara trygg när du lämnar dina personuppgifter på denna hemsida. Vi på Aircoil är mycket noga med att följa de lagar och regler som finns, till exempel dataskyddsförordningen (GDPR).
Genom att logga in registreras ditt besök och sammanställs så att vi kan se hur många som använder de olika tjänsterna och vad som efterfrågas. Allt för att ännu bättre kunna anpassa oss till våra kunders behov.

Läs mer om vår integritetspolicy här.