Om Aircoil
https://www.aircoil.se/uploads/images/utvalda/flans.png

Batterier / värmeväxlare

Marknadens starkaste sortiment av batterier.

 
 
Batterityper

Vi kan hjälpa dig med rördimensioner från Ø5 mm upp till Ø21 med kombinationer av geometrier, lameller och material som optimerar resultatet för ditt driftsfall.

 

Ett bra batterival utgår alltid från en bra dialog.

Vi lyssnar noggrant och finner lösningar som uppfyller både dina och myndigheternas krav. Vårt sortiment rymmer batterier för värmning och kylning i olika kvalitetsklasser och materialkombinationer. Om standardprogrammet inte räcker till utvecklas lösningar som passar just dina önskemål.

Behovet är alltid utgångspunkten för vårt batterival. Vilka kanaler och aggregat är batteriet ämnat för? Vilka specifika krav ställs med utgångspunkt från miljön? Med nära femtio års erfarenhet finner vi batterier med rätt kvalitet, livslängd och ekonomi.

  • Direkt från hyllan eller lösningar skräddarsydda för dig
  • ABC-standard hjälper oss tala samma språk
  • AC MasterSelection vårt eget beräkningsprogram